Bestuursrubriek

Het bestuur wil de leden via deze bestuursrubriek op informeren over de zaken waar het bestuur zich zoal mee bezig houdt.Hoewel we proberen een zo compleet mogelijk beeld van onze vereniging te schetsen, kunnen we natuurlijk nooit volledig zijn. Zo zullen we u in de loop van het jaar ongetwijfeld nog vaak informeren over actuele zaken door middel van deze rubriek.

Algemeen kampioenschap
Binnen het bestuur gaan er bij enkele bestuursleden stemmen op om het algemeen kampioenschap met ingang van het seizoen 2019 af te schaffen. Er wordt een enquête uitgeschreven om de mening van de leden te peilen.

Nieuwkoop:
Was een geslaagde dag. Nu is het de vraag Boot met motor of niet?
Er zijn enkele bestuursleden die het niet eerlijk nl. met roeien ben je altijd te laat de boten met motor liggen bijna al te vissen en de roeiers komen pas aanvaren. De charme van vroeger is weg.Dit onderwerp wordt geëvalueerd bij de volgende ledenvergadering. NOOT: een tijd afspreken wanneer de hengels mogen worden ingegooid is ook een optie natuurlijk.Op de eerst volgende ledenvergadering wordt de leden naar hun mening gevraagd.

Vis inzet 2018:
ook in 2018 zal er weer vis (200 KG) worden uitgezet in het Fort.

55 jaar bestaan
Het bestuur is aan het onderzoeken welke activiteit we naar aanleiding dit jubileum gaan organiseren voor de leden.

Koppelwedstrijd
In het seizoen zal er door onze vereniging aan de Roosendaalse Vliet een koppelwedstrijd georganiseerd worden.

Jeugd:
Met het oog op het organiseren van jeugdactiviteiten om de Fendertse jeugd enthousiast te maken

Visuitzetten:
Afgelopen dinsdag 20 september heeft Ard Verheijen , belangenbehartiger Sportvisserij Zuidwest Nederland, aan het bestuur informatie verstrekt over het duurzaam omgaan met visstand beheer in onze clubwateren. Met name visie en strategie (het maken van keuzes voor de langere termijn) zijn hierbij belangrijk. Meer informatie zal ongetwijfeld in komende maanden volgen. Leen Hartvelt en Ko Mangelaars zijn op dit moment druk in de weer om gegevens te verzamelen van gegevens over ons viswater en in het bijzonder het water van Fort Sabina. Al deze gegevens moeten vervolgens weer opgenomen worden in een Factsheet. Zodra we weer meer informatie hebben over dit onderwerp zal het bestuur U verder informeren.
Wedstrijdkalender 2017:

De conceptwedstrijdkalender voor het seizoen 2017 is klaar.
Tijdens de vergadering van 8 november a.s. zal deze ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.