Factsheet 2017

Deze factsheet is samengesteld op basis van de cijfers die wij hebben verzameld over ons viswater Fort Sabina Henrica en de Vleij (Put/Kreek) het afgelopen jaar.

Verder organiseren wij ieder jaar een Binnenwater Kampioenschap in dit viswater.
Het kampioenschap bestaat uit 6 wedstrijden waaraan 17 leden van onze vereniging hebben deelgenomen.
Van deze wedstrijden worden de gegevens van de vangsten verzameld, welke ook in deze FactSheet zijn opgenomen, maar niet in de grafieken.

Omdat de vangsten de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan, met als dieptepunt 2016, is er in november van dat zelfde jaar een bijeenkomst geweest waarbij Ard Verheijen van Sportvisserij Zuid West Nederland ook aanwezig was.
Op zijn advies zijn wij in 2017 gestart met het uitzetten van vis in het water rond Fort Sabina. In maart zijn er ongeveer 1300 brasems uitgezet. Ook in 2018, 2019 en 2020 zal er vis worden uitgezet.
Daarna zal er een onderzoek plaatsvinden om te kunnen bepalen in welke frequentie we daarna vis gaan uitzetten.

Als we onderstaande gegevens erbij pakken dat zien we in de eerste twee grafieken de resultaten van de vakken 1-2-3 (Fort Sabina) en die van 4-5-6 (De Vleije).

In de laatste grafiek, worden alleen de vangsten in Fort Sabina waar de vangsten van 2015, 2016 en 2017 in beeld worden gebracht. We zien daar dat de visuitzet van het afgelopen jaar al een duidelijke verbetering laat zien van de vangsten in Fort Sabina in 2017. Voor alle duidelijkheid: in de Vleije wordt geen vis uitgezet door onze vereniging.
Vis uitzetten heeft namelijk alleen maar zin in gesloten water.


Toelichting:


Vak 1,2 en 3 = Gracht Fort Sabina Henrica
Vak 3,4 en 6 = Vleij (Put/Kreek).