Aanvraag machtigingsformulier

Automatische incasso

De vrijwilligers van de vereniging zijn veel tijd kwijt om alle afzonderlijke betalingen te verwerken. Dit komt omdat iedere afzonderlijke betaling handmatig moet worden verwerkt. Indien u een machtiging afgeeft aan de vereniging om de contributie te innen, bespaart  u ons veel extra werk.
Bij leden die een incassomachtiging hebben afgegeven wordt jaarlijks de contributie rond 1 november van de rekening afgeschreven. U heeft vervolgens 56 dagen de tijd, indien u het met de afschrijving niet eens bent, deze door uw bank te laten terugboeken (storneren). Na die periode van 56 dagen wordt de VISpas zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.
U kunt onderstaand een machtigingskaart aanvragen. Wij sturen u een machtigingskaart toe, welke u vervolgens ondertekend kunt terugsturen.
Het komt regelmatig voor dat een incasso niet lukt omdat er onvoldoende saldo is op de rekening of omdat een rekening is komen te vervallen. Als lid blijft u zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de contributie.

L.C. Hartvelt
Madeliefberg 36
4708 NP  Roosendaal
Foutmelding 
 
Onderwerp:
Voorletters:
Achternaam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Ik wil graag een machtigingskaart ontvangen
Vragen / Opmerkingen