Mijn Vismaat

Hengelvangstregistratie


Hengelvangstregistratie (HVR) is het registreren van de vangsten van hengelsessies. Daarbij worden de vangst per soort en lengteklasse, de visduur en de locatie vastgelegd. Sportvissers kunnen hun vangsten bijhouden via de website www.mijnvismaat.nl. Zo is het mogelijk een beeld te krijgen van de visstand en de effecten van het gevoerde visstand- en visserijbeheer.


Net als bij de vangstregistratie door beroepsvissers, heeft HVR als pre dat het zich uitstrekt over een langere periode en continu plaatsvindt. Daarnaast is het een relatief eenvoudige en goedkope manier om informatie te krijgen over het visbestand, en dan met name het visbestand aan witvis en roofvis
Sportvissers vissen sinds 2009 niet meer gericht met de hengel op aal. Met de peur wordt nog wel op aal gevist. Om het beeld over de aalstand zou compleet mogelijk te maken, moet de HVR ook gegevens bevat over de vangsten van onbedoeld met de hengel gevangen aal en aal die met de peur is gevangen.
Naast HVR door individuele sportvissers, is het ook mogelijk om HVR bij viswedstrijden uit te voeren. Deze monitoring is beter te sturen en levert betrouwbaardere gegevens, omdat de vismethode redelijk gestandaardiseerd is. Zo is er bijvoorbeeld bij viswedstrijden op het Amsterdam-Rijnkanaal een verplichte registratie van de aantallen en gewichten van de gevangen vis (steekproefsgewijs).